Publikační výstupy

Publikační a jiné výstupy z řešení projektu

 

Rok 2023

 

BRYCHTA, K., SOLILOVÁ, V., IŠTOK, M. a kol. SOUHRNNÁ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA. Stanovení obvyklé ceny u finančních transakcí náhledem princicipu tržního odstupu (TL05000328). 2023.

 

 

ZDE

IŠTOK, M., SOLILOVÁ, V. a K. BRYCHTA. Transferové oceňovanie úverov v Slovenskej a Českej republikebulletin Slovenskej komory daňových poradcov, roč. 2023, č. 4, s. 4-13. ISSN  2644-688X.

 

 

ZDE

SOLILOVÁ, V. a M. IŠTOK. Úverový rating a transferové oceňovanie. Finančný manažér, 2023, roč. XXIII, č. 3, s. 5-18. ISSN 2729-7705.

 

 

ZDE

BRYCHTA, K., KALOVÁ, D., IŠTOK, M. a V. SOLILOVÁ. Economic Modelling - a Method for Determining the Transfer Price of Loan Interest. In: Financial Management of Firms and Financial Institutions. 14th International Scientific Conference. Proceedings. Ostrava: Technical University of Ostrava, 2023, s. 28-36. ISBN 978-80-248-4693-4.

 

 

ZDE

KARAS, M.; REŽŇÁKOVÁ, M. A novel approach to estimating the debt capacity of European SMEs. Equilibrium, 2023, roč. 18, č. 2, s. 551-581. ISSN: 1689-765X.

 

 

ZDE

IŠTOK, M. Transferové oceňovanie úverov a pôžičiek v Českej a Slovenskej republike. Brno: VUTIUM, 2023. ISBN 978-80-214-6151-2.

 

 

ZDE

REŽŇÁKOVÁ, M., ŠTEFÁNKOVÁ, S. a M. KARAS. Using the Survival Analysis to Predict a Company´s Creditworthiness. In: Hradec Economic Days 2023. Vol. 13 Proceedings of the international scientific conference. April 13 - 14, 2023. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2023, s. 574-583. ISBN 978-80-7435-901-9.

 

 

ZDE

BRYCHTA, K.; DE ABREU, M.; HUDENKO, J.; SANTOS, L.; DO VALLE POUBEL, L. The Concept of Associated Persons as a Key and Potentially Problematic Aspect in Transfer Pricing. Financial Internet Quaterly, 2023, roč. 19, č. 1, s. 21-33. ISSN: 2719-3454.

 

 

ZDE

KALOVÁ, D. Aspekty stanovení převodní ceny u finančních transakcí. ACTA STING, 2023, roč. 2023, č. 1, s. 6-22. ISSN: 1805-6873.

 

 

ZDE

KALOVÁ, D. Conceptual framework for determining the transfer price of loans. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 2023, roč. 13, č. 1, s. 140-145. ISSN: 2464-6733.

 

 

ZDE

     

 

 

Rok 2022

IŠTOK, M.; SOLILOVÁ, V.; BRYCHTA, K. Challenges in transfer pricing: A concept of safe harbours for financial transactions. Financial Internet Quaterly, 2022, roč. 18, č. 4, s. 23-34. ISSN: 2719-3454.

 

 

ZDE

SOLILOVÁ, V.; IŠTOK, M. Stanovení převodní ceny u finančních transakcí, část IV. - významné aspekty týkající se aplikace principu tržního odstupu u cash-poolingových struktur. e-Bulletin KDP ČR, 2022, 5/2022. s. 36-43.

 

 

ZDE

SOLILOVÁ, V.; IŠTOK, M. Stanovení převodní ceny u finančních transakcí - část III. e-Bulletin KDP ČR, 2022, 3/2022. s. 40-47.

 

 

ZDE

BRYCHTA, K.; SOLILOVÁ, V.; SVIRÁK, P.; IŠTOK, M. Stanovení převodní ceny u finančních transakcí - část II. e-Bulletin KDP ČR, 2022, 1/2022. s. 30-35.

 

 

ZDE

BRYCHTA, K. Stanovení převodních cen v oblasti vnitropodnikových finančních transakcí z pohledu znalce. Bulletin KDP ČR, 2022, 4/2022. s. 29-41. Dostupné z: www.kdpcr.cz.

 

 

ZDE 

SOLILOVÁ, V., REŽŇÁKOVÁ, M., KARAS, M. a M. IŠTOK. Přístupy stanovení převodních cen u finančních transakcí a jejich využití v podmínkách České republiky. Bulletin KDP ČR, 2022, 4/2022. s. 29-41. Dostupné z: www.kdpcr.cz.

 

 

ZDE

     

 

Rok 2021

BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P.; SOLILOVÁ, V.; IŠTOK, M. Stanovení převodní ceny u finančních transakcí - část I. e-Bulletin KDP ČR, 2021, 11/2021. s. 36-41.

ZDE

 

 

 

Workshopy

 

Workshop 2023

materiály z workshopu jsou přes odkazy dostupné ZDE

Workshop 2022

materiály z workshopu jsou přes odkazy dostupné ZDE

Workshop s IFA 2022 (judikatura)

materiály z workshopu jsou přes odkazy dostupné zde: Judikatura - podklady, Prezentace I, Prezentace II

 

 

Ostatní

 

Judikatura ke cash-pooling

ZDE

Judikatura k finanční záruce

ZDE