Zdroje informací

V této části můžete nalézt některé zdroje ke studiu problematiky převodních cen a specificky převodních cen v oblasti finančních transakcí. Odkazy budou průběžně aktualizovány.

 

 

Standardy OECD

Kategorie

Název

Jazyk

Směrnice OECD (verze 2022)

OECD (2022), OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/0e655865-en.

Verze doplnění o část se standardy pro finanční transakce.

Část se zaměřením na finanční transakce: Kap. X (str. 403 a násl. Směrnice)

AJ

Směrnice OECD (překlad verze z roku 2017)

Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy (verze 2017)

ČJ

Informace GFŘ k převodním cenám u finančních transakcí

Informace Generálního finančního ředitelství k  pokynům k převodním cenám v oblasti finančních transakcí

ČJ

Překlad materiálu OECD

Pokyny k převodním cenám v oblasti finančních transakcí
Společný rámec BEPS: Akce 4, 8-10

ČJ

 

 

Odborné knihy (v ČJ a AJ)

PŘEVODNÍ CENY OBECNĚ, event. se zaměřením i na jiné oblasti než jsou finanční transakce

Kategorie

Název

Jazyk

Odborná kniha 

FUČÍK, Ivan. Daňové aspekty podnikání v koncernu. Praha: ASPI, 2008. Téma. ISBN 978-80-7357-323-2.

JELÍNEK, Michal a Jaroslava Pfeilerová. Transferové ceny: stálá provozovna, spojené osoby, sdružené podniky. Praha: Verlag Dashöfer, 2018. ISBN 978-80-87963-61-6.

SOJKA, Vlastimil, Monika BARTOŠOVÁ, Pavel FEKAR, Jan MAŠEK, Matěj NEŠLEHA a Ivana VAŇOUSOVÁ. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-688-5.

SOLILOVÁ, Veronika a Danuše NERUDOVÁ. Transferové ceny: unikátní komplexní zpracování problematiky: praktické pojetí formou případových studií. Praha: Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-169-1.

SOLILOVÁ, Veronika. Problematika převodních cen z pohledu rozvojových zemí. Praha: Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-542-2.

 ČJ

KUBICOVÁ, Jana. Transfer pricing and dispute resolution mechanism. Prague: Leges, 2020. Teoretik. ISBN 978-80-7502-323-0.

LANG, M., COTTANI, G. A R. PETRUZZI. Fundamentals of transfer pricing : general topics and specific transactions. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2021. (včetně FINANČNÍCH TRANSAKCÍ)

PANKIV, Marta. Contemporary Application of the Arm´s Length Principle in Transfer Pricing. Netherlands: IBFD, 2017.

SOLILOVÁ, Veronika a Danuše NERUDOVÁ. Transfer Pricing in SMEs: Critical Analysis and Practical Solutions. Cham: Springer Switzerland, 2018. 193 s. ISBN 978-3-319-69064-3. DOI: 10.1007/978-3-319-69065-.

TREIDLER, Oliver. Transfer Pricing in One Lesson. Springer International Publising, 2019. ISBN 978-3-03-025084-3. DOI: 10.1007/978-3-030-25085-0.

AJ

 

 

Odborné knihy se zaměřením specificky na finanční transakce (v AJ)

PŘEVODNÍ CENY SPECIFICKY SE ZAMĚŘENÍM NA FINANČNÍ TRANSAKCE (v anglickém jazyce)

Kategorie

Název

Jazyk

Odborná kniha

BAKKER, Anuschka and Sharvari KALE. Transfer Pricing and Intra-Group Financing. 2nd ed. Amsterdam: IBFD, 2021. ISBN 978-90-8722-729-6 (print), 978-90-8722-730-2 (ePub), 978-90-8722-731-9 (PDF)

AJ

 

 

Webináře

PŘEVODNÍ CENY SPECIFICKY SE ZAMĚŘENÍM NA FINANČNÍ TRANSAKCE - webináře

Kategorie

Název

Jazyk

Volně dostupný (youtube)

UN Webinar on Transfer Pricing Aspects of Financial Transactions

AJ

Volně dostupný (youtube)

Transfer Pricing: implications from COVID-19 and latest OECD guidance on financial transactions (zdroj: Rödl & Partner Italy)

AJ

Volně dostupný (youtube)

Transfer Pricing Webinar: Financial Transactions (zdroj: PwC)

NJ

 

 

Metodické pokyn pro převodní ceny v jiných zemích (v AJ)

Země

Název

Jazyk

SRN

Administrative principles governing transfer pricing

Překlad do AJ

 

 

Judikatura pro převodní ceny

JUDIKATURA S PŘESAHEM DO PŘEVODNÍCH CEN

Kategorie

Název

Jazyk

Judikatura Ústavního soudu

materiál ke stažení – souhrn v souboru Excel

ČJ

Judikatura Nejvyššího správního soudu

materiály ke stažení – souhrn v souboru Excel

ČJ