Kontakt

Adresa

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta podnikatelská

Kolejní 2906/4
612 00 Brno

Kontakt

doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D.

+420 541 143 703

brychta@fbm.vutbr.cz