Podporovatelé projektu

 

Logo TAČR (obecné)                                           

Technologická agentura ČR je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Ustavení TA ČR bylo jedním z důležitých implementačních kroků Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací. Technologická agentura ČR centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, která byla do té doby roztříštěna mezi velký počet poskytovatelů.

Logo - Program ETA  

Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění.

                                                                                                                                         
     
 VUT v Brně  

VUT v Brně patří mezinárodně uznávané vzdělávací instituce, která nabízí současné špičkové vědecké a odborné znalosti na osmi fakultách a třech vysokoškolských ústavech. Významnou část aktivit VUT tvoří výzkum a vývoj, který probíhá zejména na půdě výzkumných center. Univerzitě se podařilo zejména díky grantové podpoře vybudovat pět vlastních vědeckých center a kromě toho se společně s dalšími univerzitami a vědeckými institucemi podílí i na činnosti dvou center excelentního výzkumu. 

VUT se dlouhodobě objevuje v žebříčku nejlepších světových univerzit QS Top Universities a žebříčku Times Higher Education.

   

 Za VUT v Brně participuje Fakulta podnikatelská.

 

 

   
     
Logo UTB  

Univerzita Tomáše Bati je otevřenou a flexibilní vysokou školou, která je rozvíjena na základě pětice ústředních hodnot: podnikavosti, otevřenosti, užitečnosti, tvořivosti a odpovědnosti.

Univerzita  je pravidelně velmi dobře hodnocena v mezinárodním srovnání. Prestižní britská společnost Times Higher Education  ji zařadila mezi na pozici 301-350 v žebříčku Young University Rankings (2020). Podle žebříčku, který v roce 2020 zpracovala britská společnost QS World University Rankings, patří naší univerzitě 85. místo mezi univerzitami střední a východní Evropy a Střední Asie.

 Logo FAME  

 Za UTB ve Zlíně participuje Fakulta management a ekonomiky.

 

 

   
     

Generální finanční ředitelství

 

GFŘ zastává pozici externího aplikačního garanta.