O projektu

 

 

Stanovení obvyklé ceny u finančních transakcí náhledem principu tržního odstupu

Reg. číslo: TL05000328

Doba trvání projektu: 06/2021 – 12/2023

 

Cílem projektu je vytvoření metodiky pro stanovení obvyklé ceny u finančních transakcí při reflexi principu tržního odstupu na základě systematizace relevantních a existujících (event. potenciálně použitelných) norem.

 

Dílčí cíle projektu jsou následující:

  • vyvolání širší společenské diskuse a zvýšení povědomí o daném problému;

  • provedení hlubšího výzkumu zaměřeného na zjištění existujících způsobů a možností stanovení obvyklé ceny u finančních transakcí;

  • poskytnutí vodítka pro určení legitimní a právem aprobované výše obvyklé ceny u finančních transakcí, která, díky reflexi principu tržního odstupu, zamezuje přesouvání zisků a přispívá tak k férovému zdaňování;

  • posílení jistoty na straně správce daně a daňových subjektů.